ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 6ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) เรื่อง “คุณค่าพยาบาลสร้างได้จากภาพลักษณ์จริงหรือในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

 

-  ไม่มีค่าลงทะเบียน
-  ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
-  รับจำนวนจำกัด 1,000 คน
-  เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการประชุม
- คำแนะนำในการเข้าร่วมประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom online Meeting
ID : 982 5253 3708
Passcode : 756412

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ โทรศัพท์ 02-596-7571, 02-596-7572 หรือ line ID : @433apxax