ขอเชิญส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงดีเด่น (APN ดีเด่น) ประจำปี 2566ขอเชิญส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงดีเด่น (APN ดีเด่น) ประจำปี 2566

 

ดูรายละเอียดการเข้าร่วมส่งผลงานความดีได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders
(ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2566)