ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10                   ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) เรื่อง “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน” (Evidence-based Practice for Self Development and Work Improvement) ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.20 -16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

 

-  ไม่มีค่าลงทะเบียน
-  ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
-  รับจำนวนจำกัด 1,000 คน
-  เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30-13.30 น. (ไม่รับลงทะเบียนล่วงหน้า และโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการร่วมประชุม)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม
กำหนดการประชุม
- คำแนะนำในการเข้าร่วมประชุม

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom online Meeting
ID : 946 7230 8206
Passcode : 569373

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 02-596-7571, 02-596-7572 หรือ line ID : @433apxax