ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2566***ประกาศผลสอบวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
 
***สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี
 
คำแนะนำสำหรับผู้ดูผลสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2566  www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/22112565.pdf

>>> ตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบ Web Application : services.tnmc.or.th/