ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2567ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2567  ผู้ที่สนใจสามารส่งบทความได้ที่ : วารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด Journal of Addiction Research and Academic Sciences

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารสุข
โทร. 02 590 2422
Email : [email protected]