เลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาเภสัชกรรม ครบ 30 ปี      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ดร.ราศรี ลีนะกุล เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยนางณิชากร ศิริกนกวิไล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาเภสัชกรรม ครบ 30 ปี และมอบกระเช้าของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ณ สภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี