สภาการพยาบาล และ สป.สช. ร่วมวางนโยบายเพื่อการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นหน่วยบริการร่วมเพื่อให้บริการระบบสุขภาพต่อประชาชนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สป.สช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แพทย์หญิงดวงตา อ่อนสุวรรณ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ เพื่อร่วมประชุมหารือการวางนโยบายเพื่อการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นหน่วยบริการร่วมเพื่อให้บริการระบบสุขภาพต่อประชาชน โดยสภาการพยาบาลได้นำเสนอกิจกรรมการบริการต่างๆ ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกรอบแนวทางการชดเชยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และเครือข่ายหน่วยบริการ พร้อมวางแนวทางดำเนินการร่วมกันระหว่างคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ สภาการพยาบาลมีความพร้อมในการนำร่อง 11 เขตบริการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากคลินิกที่สนใจเข้าร่วมแล้ว จำนวน 8 เขตได้แก่ เขตคลองสามวา (จำนวน 2 คลินิก) เขตสะพานสูง เขตธนบุรี เขตทุ่งครู เขตคลองสาน เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในปี พ.ศ.2562 นี้