สภาการพยาบาลร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล นักวิชาการวิชาชีพ การพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 18 กรกฎาคม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการ มูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิธี ชั้น 10 สำนักงาน มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา