แถลงการณ์และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแถลงการณ์สภาการพยาบาล กรณีเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้   รายละเอียด