รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ในนามเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ และในนามนายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ และคณะผู้บริหารสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย