สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมเปิดงาน Nurses run for health ครั้งที่ 2     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Nurses run for health ครั้งที่2 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของ สภาการพยาบาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยรองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อรวมพลังพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพให้กับตนเองและประชาชน ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ Nurse run for health พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นระลึก มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล บุคลกรทางการแพทย์ และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนราธิวาส รายได้ร่วมสบทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่

 

ขอบคุณภาพจาก  ดร.โสภาพันธ์ สอาด สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข