ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเป็น Diabetes Educator ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 63ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยงานบริหารการจัดประชุมวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเป็น Diabetes Educator (Workshop "How to be a smart diabetes educator") ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม SiMR101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยเป็นหลักสูตร สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัช นักวิชาการโภชนาการ ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจการดูแลผู้เป็นเบาหวาน 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และผู้เข้าร่วมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการอบรมในครั้งนี้

ลงทะเบียนได้ที่ www.sirirajconference.com  รหัสโครงการ 63013

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คุณธาวินี) 

เบอร์โทรศัพท์ 02 419 9568-9 ต่อ 105

หรือ e-mail : [email protected]