ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาการพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการ 2563


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ:
สภาการพยาบาล โทร 02 596 7522 หรือ 02 596 7582
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โทร 02 279 9520 หรือ 081 267 4225