คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การกระจายหน้ากากอนามัยจากสมาคมคลินิกไทยเอกสารแนบ

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การกระจายหน้ากากอนามัยจากสมาคมคลินิกไทย

มาคมคลินิกไทยซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กระจายหน้ากากอนามัยให้กับคลินิกต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยคลินิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google form ได้ที่

- เพจสมาคมคลินิกไทย 

- ไทมไลน์สมาคมคลินิกไทยOA1

- สมาคมคลินิกไทยOA2

และสามารถติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์สมาคมคลินิกไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง