อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยเมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล
คนที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทย
ในประเด็นที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผย
ถึงแหล่งแพร่เชื้อที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 สูงถึง 80
ราย โดยระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่พบ             การติดเชื้อมากที่สุด
คือ พยาบาล
ซึ่งกรณีดังกล่าว รศ.ดร.ศิริอร สินธุ ได้เน้นย้ำว่า
บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขามีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
แต่ด้วยระยะเวลาที่พยาบาลต้องให้การดูแลและสัมผัสกับผู้ป่วยมีมากกว่าบุคลากรทางแพทย์อื่น
ๆ อีกทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ที่พยาบาลได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากภาระงาน
และความพร้อมของอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้พยาบาลมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง

สามารถรับชมข่าวได้ที่...
www.facebook.com/tnamcot/videos/789265624934947/?vh=e&d=n