ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย"ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล

เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย”
ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล
อาคารนครินทรศรี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
สามารถลงทะเบียนได้ที่

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

รายละเอียดโครงการ  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการชำระเงิน
1.ผู้เข้าอบรมสามารถนำใบโอนเงิน ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  หรือ สแกน QR Code ชำระเงิน ผ่าน Mobile Banking
2.ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล [email protected]