สภาการพยาบาล เข้าร่วม การเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 2” ในฐานะองค์กรร่วมจัดการประชุมเสวนาผู้บริหารสภาการพยาบาล และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล สภาการพยาบาล นำโดย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 2” สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และสภาการพยาบาล ซี่งมีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย การคุกคามหรือทำร้ายร่างกายแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับการรักษาอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการทางการแพทย์ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกันจัดเสวนาเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้มีการเสนอในการเสวนาเรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันความรุนแรงในห้องฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินการในเชิงนโยบายที่ชัดเจนต่อไป เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลตำรวจตรีธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด นายแพทย์เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ กรรมการแพทยสภา นายเมทนี บุรณศิริ ผู้พิพากษาสมทบแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดปทุมธานี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมเสวนาในประเด็นมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ การลงโทษผู้กระทำผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งโดยไม่รอลงอาญา พร้อมทั้งร่วมเสนอแนวทางในการรับมือ มาตรการในการดำเนินการ รวมทั้งนโยบายและทิศทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ทาง Facebook แพทยสภา: www.facebook.com/thaimedcouncil/