สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care giver)สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care giver) ในหลักสูตร 6 เดือน เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยการสแกน QR Code หรือสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครมาตามที่อยู่...
 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
 อาคาร 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
 ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
    โทรศัพท์ 081-915-6125, 098-253-7220
    Line: @321ivwcx