สภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพยาบาลและประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2563เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 และวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาลร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2563 จึงขอเชิญชวนพยาบาล ญาติมิตร และประชาชนร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อีกทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตกว่า 170 แห่ง ทั่วประเทศ