นายกสภาการพยาบาล ขอเชิญชวนพยาบาลและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพยาบาลและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2563


คลิกที่นี่ เพื่อรับชมคลิป VDO นายกสภาการพยาบาลเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต


ร่วมกันแสดงพลังของพยาบาลไทย
พลังของ “การให้” ด้วยการบริจาคโลหิต
กับกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2563
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
“การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล
เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”