ขอเชิญชาวไทย ร่วมการปาฐกถาออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่าขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook : Royal Thai Embassy London

ร่วมการปาฐกถาออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอน) ตรงกับเวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย)

The Royal Thai Embassy, London cordially invites Thai Communities
 in the UK/Ireland & our friends to the Facebook Live of

 The Special Lecture in Commemoration of the 120th Birthday Anniversary of Her Royal Highness The Late Princess Srinagarindra Mahidol of Thailand, to be held on Thursday 22 October 2020, 0830-1000 hrs (GMT)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมปาฐกถาออนไลน์ได้ที่นี่