สำนักงานศาลปกครอง ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นสำนักงานศาลปกครอง ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ทางเว็ปไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/
โดยเลือกหัวข้อการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

สอบถามเพิ่มเติม
โทร.0 2141 0778 และ 0 2141 0779
โทรศัพท์สายด่วน 1355

สำนักงานศาลปกครอง https://admincourt.thaijobjob.com/
ประกาศที่เกี่ยวข้อง