ขอเชิญเข้าร่วมงาน ACT FORUM 20 Design + Built งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ครั้งที่ 2ด้วยสภาสถาปนิกจะจัดงาน ACT FORUM ' 20 Design + Built งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการ วิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิก ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ผู้สนใจ ภายใต้แนวคิด "สถาปนิกปันสุข" ครั้งนี้ สภาสถาปนิกได้จัดให้มีทั้งการบรรยายและการสัมมนาความรู้ด้านสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพครอบคลุมหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเชิญชวนผู้คนในแวดวงสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง ร่วมกันส่งมอบ "ความสุข" ทั้งในมิติทางร่างกาย มิติทางจิตใจ มิติทางปัญญาและจิตวิญญาณ และมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง โดยมีกำหนดระยะเวลาการจัดงานขึ้นในวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. และในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดในรูปแบบ Virtual FORUM เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวได้ทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.actforumexpo.com/2020/forum/