ขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในกรุงเทพมหานครสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสภาการพยาบาลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในกรุงเทพมหานครสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้สนใจสามารถสมัครและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : www.nhso.go.th และ https://bkk.nhso.go.th/preindex.html


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม.
โทร. 063-210-5022
Line @ucbkk


***ทั้งนี้ สภาการพยาบาล จะช่วยดูแลประสานงานและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนามาตรฐานคลินิก***