สภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 21 ปีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สภาการพยาบาล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล เข้ามอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 21 ปี ณ สำนักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร