นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of The Kingdom of Bhutan) พร้อมคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพการพยาบาลระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏาน