สภาการพยาบาลขอความร่วมมือให้ดำเนินการยื่นขอรับรองสถาบัน ต่อใบอนุญาตฯ และเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ ผ่านช่องทางออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สภาการพยาบาลขอความร่วมมือให้ดำเนินการยื่นขอรับรองสถาบัน การต่อใบอนุญาตฯ และการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบได้ที่...
https://services.tnmc.or.th/