สภาการพยาบาลขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรออนไลน์สภาการพยาบาลขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ Postgradudate Diploma in Diabetes Management and Education ของ International Medical University, School of Health Sciences, Division of Nutrition & Diabetes, Malaysia ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ได้ที่ลิงก์... https://www.surveymonkey.com/r/YLW8SWB
หรือสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ