ขอเชิญลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง COVID-19 and Its Disruptive Effects on the Nursing Education 

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง COVID-19 and Its Disruptive Effects on the Nursing Education: Future, Policy and Strategic Plans สำหรับอาจารย์พยาบาล นักการศึกษา นักวิจัย และบุคลากรทางการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ประชุม Online ผ่านโปรแกรม ZOOM)

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ : https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/COVIDNED2021/
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2201 1512 หรือ Email: [email protected]