สภาการพยาบาลโอนสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนในโครงการศูนย์วัคซีนอาสาร่วมใจเข้ารับสิทธิ์การฉีดวัคซีน Sinopharm กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์         ตามที่สภาการพยาบาลได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนในโครงการศูนย์วัคซีนอาสาร่วมใจ ณ อาคารสภาวิชาชีพนั้น เนื่องจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาลจึงโอนสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนในโครงการดังกล่าวเพื่อเข้ารับสิทธิ์การฉีดวัคซีน Sinopharm กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แล้ว 

 

         ทั้งนี้ ท่านที่เคยลงทะเบียนในโครงการศูนย์วัคซีนอาสาร่วมใจและประสงค์จะรับวัคซีน Sinopharm ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ