ขอเชิญรับชมนายกสภาการพยาบาลให้สัมภาษณ์รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ประเด็นภาระงานของพยาบาลและพยาบาลอาสาในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19         สภาการพยาบาลขอเชิญรับชม รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้สัมภาษณ์รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ประเด็นภาระงานของพยาบาลและพยาบาลอาสาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งออกอากาศทาง ทบบ. 5 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

https://fb.watch/5owMt9QrzO/