ประกาศผลสอบความรู้ ครั้ง 3/2564 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์
ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี

 

คำแนะนำสำหรับผู้ดูผลสอบความรู้ฯ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ Web Application