สภาการพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สภาการพยาบาล นำโดย นางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่สภากาพยาบาล วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

         ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันประโยชน์ต่อการแพทย์ การสาธารณสุข และการเภสัชกรรม ตลอดพระชนม์ชีพ ทำให้การสาธารณสุขไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ จนยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2509 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เพื่อรำลึกความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาตลอดมา และสำหรับในปีนี้เป็นปีครบรอบ 79 ปี ของวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข