ขอเชิญลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเรียนรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี         สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และใกล้เคียง ร่วมลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 โดยปฏิบัติงานเวลา 08.00 - 16.00 น. (วันจันทร์ – วันเสาร์ ) ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร 

 

      หลังจากที่สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบใบอนุญาตฯ ท่านเรียบร้อยแล้ว และหน่วยบริการฉีดวัคซีนเปิดให้บริการในวันที่ท่านลงทะเบียนไว้ สภาการพยาบาลจะติดต่อท่านโดยการส่ง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียน แจ้งรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้ท่านก่อนวันปฏิบัติงาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 (วันจันทร์ – วันเสาร์ )
เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

การแต่งกาย : เสื้อโปโลสีเหลือง/ เสื้อโปโลของสถาบัน/ กางเกงดำ/ หรือชุดสุภาพ โดยต้องลงทะเบียนรับปลอกแขนพยาบาลอาสาที่จุดลงทะเบียนเวลา 7.00 น.

***กรุณานำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนเข้าปฏิบัติงาน


อุปกรณ์ป้องกัน : Face Shield, Glove, Facemask, Hair Cover

 
อาหาร : อาหารเช้า อาหารกลางวัน กาแฟ น้ำดื่ม

 

การเดินทาง : 
รถไฟฟ้า : https://www.rama.mahidol.ac.th/patient/trainsky-th

เดินทางรถยนต์ส่วนตัว : https://www.rama.mahidol.ac.th/patient/parking-th

แผนผังอาคาร : https://www.rama.mahidol.ac.th/communication/chart-th

 

ทั้งนี้ พยาบาลอาสาที่ได้อาสาปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้รับ CNEU จากสภาการพยาบาล วันละ 5 หน่วยคะแนน
สภาการพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่จะกรุณาร่วมกันช่วยให้กรุงเทพมหานครของเราปลอดโควิดในเร็ววัน