ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว "ทางออกประเทศไทย ในยุคเด็กเกิดน้อย"ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว "ทางออกประเทศไทย ในยุคเด็กเกิดน้อย" ตามที่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งดำเนินการมาครบระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2560 - 2564) และมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 11.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และทางเพจวิวาห์สร้างชาติ

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแถลงข่าวได้ที่....
-    ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
      Video Conference : Webex
      https://shorturl.asia/6RPwp
      Meeting number: 2519 201 8559
      Password: a12345678
-    ผ่าน Facebook Fanpage วิวาห์สร้างชาติ : https://shorturl.asia/5QuKx

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     นางสาวเจนจิรา อุ่นแก้ว   โทร. 08 0601 8689  

     นางสาวปิยาภรณ์ ธรรมสาร   โทร. 08 7450 5123  

     นางสาวกษมนวรรณ อิ่มทรัพย์   โทร. 06 3412 5590  

     นางสาวณัฐวรา ธำรงลักษณ์   โทร. 09 5163 7491