ขอเชิญชวนใช้งานเว็บไซต์ Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการทางการพยาบาลข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนใช้งานเว็บไซต์ Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการทางการพยาบาลและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่จัดซื้อโดยห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ Open Access สามารถค้นข้อมูลแบบ Full text ได้ ไม่ติดปัญหาเรื่อง Password ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพการพยาบาล โดยเว็บไซต์นี้ได้รับทุนสนับสนุนตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ที่ https://nssgateway.com/

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :

คู่มือแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway