ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1/2565ดาวน์โหลดเอกสาร: ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1/2565


 *** แบบคัดกรองนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตอบ Google form และผู้ที่ตอบ Google form แต่ไม่ได้รับ emai ตอบกลับ ให้ Download แบบคัดกรองนี้ กรอกข้อมูลเพื่อนำไปยื่นเป็นหลักฐานที่ศูนย์สอบ ***  
       คลิก download แบบคัดกรอง สำหรับสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2565