ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice การพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมฯ สำหรับองค์กรพยาบาล     สภาการพยาบาลขอเชิญชวนองค์กรพยาบาลส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Best Practice "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล" หน่วยงานที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โทร. 0 2596 7516

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : 

แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับองค์กรพยาบาล และกลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565