วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Healthcare Resilience: Sustainability and Strengthening for Emerging Diseases”ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

         วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 59 ในหัวข้อ “Healthcare Resilience: Sustainability and Strengthening for Emerging Diseases” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นวิถีทางแห่งการเพิ่มพูนองค์ความรู้ การสร้างผลงานวิชาการที่สนองตอบต่อความต้องการด้านสุขภาพ และความสามารถปรับตัวด้านสุขภาพในสังคมโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่... https://rtanc.app-mice.com/

***CNEU 12 หน่วยคะแนน

ค่าลงทะเบียน
         - บุคคลทั่วไป/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท, ป.เอก)  1,600 บาท/ท่าน
         - นักศึกษาระดับปริญญาตรี  800 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... 
         โทร. 0 2763 9634, 0 2763 3559 และ 0 2763 4250 (ในเวลาราชการ)
         Email: [email protected]