ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่ – โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล         วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ครั้งที่ 4) เรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่ – โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Big Data-Big Opportunities for Nurses in a Data-Driven World) โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนยแปลงการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 

***CNEU 13 หน่วยคะแนน

 

- อัตราค่าลงทะเบียน 1,300 บาท  (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
- รับจำนวนจำกัด 300 ท่าน 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

     - โครงการและกำหนดการข้อมูลขนาดใหญ่ – โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร 02 596 7573-4