นายกสภาการพยาบาล และคณะ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย "เนื่องในวันมหิดล"รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ดร.ราศรี ลีนะกุล เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์ แผนปัจจุบันของไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์และทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565