ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 6lสภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565  เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 6 : วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นการประชุมแบบ on site เท่านั้น
2. ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน 
3. ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยคะแนน
4. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2565

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :
     - หนังสือเชิญประชุม 
     - โครงการประชุมวิชาการ
     - กำหนดการประชุมวิชาการ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์  โทรศัพท์  02-596-7571 

- นางสาวจี้พลอย แซ่วี โทรศัพท์ 02-596-7536

โทรสาร 02-951-0149 หรือ line ID : @985rkxrj