นายกสภาการพยาบาล และคณะ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล  ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

              ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันประโยชน์ต่อการแพทย์ การสาธารณสุข และการเภสัชกรรม ตลอดพระชนม์ชีพ ทำให้การสาธารณสุขไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ จนยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2509 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เพื่อรำลึกความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาตลอดมา และสำหรับในปีนี้เป็นปีครบรอบ 80 ปี ของวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข          

ขอบคุณภาพประกอบข่าวบางส่วนจาก กระทรวงสาธารณสุข