นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 สภาการพยาบาล นำโดย รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี