ขอเชิญเข้าผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรขั้นสูง) ประจำปี 2566ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรขั้นสูง) ประจำปี 2566 “Update Diabetes Management and Holistic Care 2023: Advance course” ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2566 รูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

**อัตราค่าลงทะเบียนแบบ Onsite 
- รับจำนวนจำกัด 120 ที่นั่งเท่านั้น 
- ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566 ราคา 3,000 บาท
- หลังวันที่ 31 พ.ค. 2566 ราคา 3,500 บาท

***อัตราค่าลงทะเบียนแบบ Online
- ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566 ราคา 2,000 บาท
- หลังวันที่ 31 พ.ค. 2566 ราคา 2,200 บาท

สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช ลงทะเบียนฟรี (จำนวนจำกัด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3129/TH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
โทรศัพท์  :  02 419 9568
โทรสาร    :  02 419 9569
E-mail  :  [email protected]