สภาการพยาบาลเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ            เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสภาการพยาบาล นำโดย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1  เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วังสระปทุม