ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล ในวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

- อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- รับจำนวน 150 ท่าน

- CNEU 28 หน่วยคะแนน

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com/

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

Email : [email protected]