ขอเชิญเข้าประชุม เรื่อง“แนวทางแบบองค์รวมในการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์และการปฏิบัติการพยาบาล”      สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “แนวทางแบบองค์รวมในการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์และการปฏิบัติการพยาบาล” ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566  เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล ในรูปแบบ Online และ Onsite 

 

- ค่าลงทะเบียนแบบ (Onsite) 2,500 บาท รับจำนวนจำกัน 200 คน
  ค่าลงทะเบียนแบบออนไลน์ (Zoom) 1,300 บาท รับจำนวนจำกัน 300 คน
- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยคะแนน
- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

- โครงการ

- กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม

- แนวทางการส่งผลงานเข้าประกวด

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- โทรศัพท์ 02-596-7573-4 หรือ Email : [email protected]