ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2023ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล       

         ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2023 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

- อัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท 

- CNEU 11.5 หน่วยคะแนน

- รับจำนวน 280 คน

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com/

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

Email : [email protected]