กรมสุขภาพจิตขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต

      ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 "ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุข หยุดทุกความรุนแรง : Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being" ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://th.rajanukul.go.th/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เบอร์โทรศัพท์ 02-528-7800 ต่อ 57227, 57228 หรือ 063-396-5444

E-Mail : [email protected]